Archiwum dnia: 3 października 2022


Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 2,15,18,21,123,65,56. Wyświetl tablicę za pomocą document.write(). Dane z tablicy z zadania 1 wypisz za pomocą pętli for do div o id=”dane”, rozdziel je średnikami. Skorzystaj z właściwości .length Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 3,11,12,13,333,425,545. Wypisz tablicę do div z id="tablica" za […]

JavaScript – Zadania – tablice