Archiwum dnia: 19 września 2022


Zanim przystąpicie do zadań właściwych, przećwiczcie umiejętność zmiany wartości pola w HTML: Ćwiczenie 1: Do treści strony wstaw div-a z id=”wynik”. Zdefiniuj dwie zmienne a o wartości 15 i b o wartości 5. Tekst wynik: i wynik dodawanie zmiennych wstrzyknij do div-a z id=”wynik”. <div id=”wynik”></div> ———————————————————————————————————————————– Chcąc wstrzyknąć kod […]

JavaScript – Zadania – instrukcje warunkowe