Tydzień 1 kwarantanny – klasy 3cie


Moi drodzy 🙂 czas na powtórzenie.

Proszę abyście wykorzystując materiały na stronie https://www.w3schools.com/tags/default.asp powtórzyli sobie podstawowe znaczniki HTML i znaczniki formatowania tekstu tj.:

<!–…–> <!DOCTYPE> <abbr> <address> <b> <bdi> <bdo> <blockquote> <body> <br> <cite> <code> <dd> <del> <details> <dfn> <dl> <dt> <em> <h1> to <h6> <head> <hr> <html> <i> <ins> <kbd> <mark> <meta> <meter> <p> <pre> <progress> <q> <s> <samp> <script> <small> <span> <strong> <style> <sub> <sup> <time> <title> <u> <var> <wbr>

Z CSS proszę przypomnieć sobie:

– formatowanie tekstu https://www.w3schools.com/css/css_text.asp

– czcionki https://www.w3schools.com/css/css_font.asp

– efekty tekstowe https://www.w3schools.com/css/css3_text_effects.asp

 

Proszę wykonać ćwiczenia na stronach:

https://www.w3schools.com/html/html_exercises.asp – od HTML Headings do HTML CSS i HTML Computercode

https://www.w3schools.com/css/css_exercises.asp – CSS Selectors, CSS How To…, Css Text, CSS Font, CSS Align, CSS Text Effects

 

Na sam koniec proszę o wykonanie kursu na stronie https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css