PHP – łączenie z bazą i operacje na bazie danych


 <?php
 //dane do bazy
 $serwer='localhost'; //127.0.0.1 
 $user='root';
 $pass='';
 $baza='baza_aplikacje';
  //łączenie z bazą
 $db = new mysqli($serwer, $user, $pass, $baza);
 if(!$db)
 {
   die('Błąd połączenia: '.mysql_error());
 }
 else
 {
   echo 'Połączenie nawiązano';
 } 
  ?> 

?>